My Calendar

MonthWeekDay
November 2020
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
November 1, 2020November 2, 2020 November 3, 2020

2:00 pm: TABE Testing (HEC-123)

5:00 pm: Gateway to Woodworking 2 | 62365

November 4, 2020November 5, 2020 November 6, 2020

8:30 am: Woodworking Open Lab | 62361

November 7, 2020
November 8, 2020 November 9, 2020

1:00 pm: TABE Testing (HEC-123)

November 10, 2020November 11, 2020November 12, 2020November 13, 2020November 14, 2020
November 15, 2020 November 16, 2020

3:00 pm: TABE Testing (HEC-163)

November 17, 2020

8:00 am: Notary Public Class (60503) - SECTION FULL

5:00 pm: Gateway to Woodworking 1 | 62364

November 18, 2020November 19, 2020 November 20, 2020

8:30 am: Woodworking Open Lab | 62363

November 21, 2020
November 22, 2020November 23, 2020 November 24, 2020

11:00 am: TABE Testing (HEC-123)

November 25, 2020November 26, 2020November 27, 2020November 28, 2020
November 29, 2020 November 30, 2020

8:00 am: Nurse Aide I Refresher (63126)

December 1, 2020

5:00 pm: Gateway to Woodworking 1 | 62366

December 2, 2020 December 3, 2020

4:00 pm: TABE Testing (HEC-123)

December 4, 2020

8:30 am: Woodworking Open Lab | 62367

December 5, 2020